Vedenie klubu

Predseda : Peter Šipeky

Podpredseda: Pavol Sámel

Tréneri: Marek Režnák, Monika Tichá, Lucia Bulejková


História klubu

od roku 1983

V krátkom historickom pohľade sa treba vrátiť na jar roku 1983, kedy svoju športovú činnosť po jarnej časti súťažného ročníka 1982-83 po siedmych rokoch končil hádzanársky oddiel TJ Šintava / organizačné zmeny /, pôsobiaci v majstrovstvách Západoslovenského kraja. V tom istom období vrcholila výstavba Vodného diela Kráľová a dotknuté mestá a obce mohli zareagovať na výzvu štátu vybudovať podmienky na niektorý vodný šport. Výzvy sa chopila jedine obec Šintava s výberom kráľovského športu - veslovania, s následným budovaním potrebných priestorov pre tento náročný ale nádherný šport (dejiny veslovania).

​Zo začiatku zopár šintavských športovcov trénovalo pod vedením trénera p.Jožka Pisku v Piešťanoch, kde bol on trénerom, lebo vodné podmienky na veslovanie v Šintave boli ešte nevhodné. Postupným naplnením VD Kráľová vzdutie vodnej hladiny Váhu vytvorilo optimálne podmienky na veslovanie a v roku 1984 požiadal Veslársky oddiel TJ Šintava o zaregistrovanie do Československého a Slovenského zväzu veslovania s potrebným označením vesiel /viď logo VK /. S prispením viacerých veslárskych oddielov a zväzu Šintava získala viaceré veslárske, aj keď staršie, lode.

​Prvými priekopníkmi boli žiačky Martina Lipovská a Timea Urbánková , na dvojskife získali pre VO Šintava prvý majstrovský titul Slovenska a spolu s Luciou Javorovou, Evou Miklošíkovou medailu na majstrovstvách ČSSR v Prahe na párovej štvorke s kormidelníkom, ktorého robila Jana Kaňová.

​Po zrušení HO Šintava viacerí hráči prešli do VO ako funkcionári a predsedom sa stal Lipovský Michal, členom výboru Dušan Molnár, Pavol Fogel, trénerom bol J.Piska, ktorý prestúpil z Piešťan do Šintavy. Členská základňa sa pohybovala od 20 do 30 športovcov, zo začiatku žiactvo a postupne sa veslári zo Šintavy presadzovali aj vo vyšších vekových kategóriách./ 1.m. na párovej štvorke bez korm.dorastencov, na 2.m.vo výbere Slovenska bol M.Šišák, 1.m. na dvojke bez korm.Lipovská Urbánková, 2.m. na spoločnej osme dorasteniek atď.../. Lodný park bol doplnený aj o nové lode, preprava na preteky v ČSSR bola zabezpečovaná vlastným autobusom a prívesom na lode.

​V 90-tych rokoch bol trénerom veslárov Šintavy skúsený p.Stanislav Brešl z Hodonína.

Po zmenách v roku 1989 sa VO premenoval na Veslársky klub TJ Šintava so zachovaním symbolov. Postupným vývojom a vznikom samostatného Slovenska sa viac otvorili dvierka do reprezentácie a Viliam Mlynárik sa v kategórii junior / 17-18.r./ stal prvým reprezentantom SR zo Šintavy na skife a bol účastník dvoch MS na dvojskife medzi mužmi. Postupne sa pridávali ďalší - Peter Lejko reprezentoval dva krát medzi dospelými na štvorke,

Veronika Holbíková a Lucia Bulejková ako juniorky reprezentovali na dvojke bez kor., podobne aj Juraj Gajdošík spolu s Richardom Korcom na dvojke bez korm. Marek Režnák reprezentoval v spoločnej slovenskej párovej štvorke bez korm. v kategórii do 23.rokov a aj v súčasnosti je vo výbere slovenskej veslárskej reprezentácii s výbornými  výsledkami na dvojskife v kategórii muži.

VK Šintava má pravidelných a úspešných reprezentantov v kategórii OH nádejí- sú to pretekári vo veku 15 až 16 rokov.

Naši najmenší vo veku 11-14 sú pravidelne na pódiu na súťažiach v ČR, HU.